moderné rodinné domy klasické rodinné domy verejné stavby vizualizácie urbanizmus kontakt
   
verejné stavby   verejné stavby   verejné stavby
bývalý biskupský hostinec v Nitre . projekt 2014 . realizácia 2015   priemyselná hala BK Metal. projekt 2013 . realizácia 2014   štúdia Komunitného centra v Nitre . štúdia 2014
 
  verejné stavby   verejné stavby
predajňa Renault vo Vrábľoch . projekty 2003-2014 . realizované všetky etapy štúdia sídla firmy Smart systems v Nitre . štúdia 2012 rekonštrukcia a prístavba sídla Jessenius v Nitre. projekt 2011 . realizácia 2013
 
verejné stavby    

krytá terasa reštaurácie Hofferka v Nitre . projekt 2014 . v realizácii

  štúdia rekonštrukcie predajne Renault v Nových Zámkoch . štúdia 2014  

novostavba predajne Dacia vo Vrábľoch . projekt 2014 . realizácia 2015

 
    verejné stavby
novostavba lakovne Renault a Dacia vo Vrábľoch . projekt 2007 . realizácia 2009   štúdia reštaurácie Hoffer v Dolných Krškanoch . štúdia 2014  

štúdia domova dúchodcov do Vrábel
2015

 
ing.arch. Miroslav Hrušovský . člen Slovenskej komory architektov 1416AA. miroslavhrusovsky1@gmail.com . 0904 916 470 . Nitra